สระบุรี-อยุธยา (เฉลิมชัยณัฐพงษ์ขนส่ง)

สระบุรี-อยุธยา สาย358


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ

กรมสี่ แยกพระฉาย หนองยาว บ้านจาน ห้วยทราย หินกอง ร่องแซง บัวลอย หนองตาโล่ โคกม่วง ภาชี (สถานีรถไฟ) พระแก้ว บ้านชุ้ง แยกโคกมะลิ ปากจั่น วัดละมุด วัดเสด็จ บ่อโพง ราชมงคลหันตรา ราชธานี พระญาติ เจดีย์


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

1 รีวิว ( 5 เรตติ้ง)


เพื่อครอบครัว ต้องทามได้

ขอเบอ

21/10/2019 15:10

ข้อมูลเพิ่มเติม

15/04/2018

07:09 27/09/2022 30,482