สระบุรี-นครนายก (บ้านนาขนส่ง)

สระบุรี-นครนายก สาย323


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ

โลตัส กรมสี่ หนองยาว บ้านจาน ห้วยทราย หินกอง อยู่สบาย ไทยงาม หนองสมัคร ป้ายเขต หนองตาบุญ รพ.วิหารแดง โคกกระต่าย ร.ร.ประเทียบ สี่แยกวิหารแดง แยกคลองไทร เกาะเซิงหวาย บ้านพริก วัดโพธิ์แก้ว ร.ร.มาลาสวรรค์ บ้านนา ร.ร.น.พ.ก. วังไทร บ้านพร้าว แยกหนองรี วังต้น หนองเตย แยก จปร. การอาชีพ แยกช้าง ศาลากลาง บขส.นครนายก รพ.นครนายก

เบอร์โทร

081-8534993,080-8025296


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

15/04/2018

06:06 06/06/2023 22,301