ลพบุรี-ตาคลี (พีเจลพบุรีทัวร์)

ลพบุรี-ตาคลี สาย106


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : ศาลากลาง แยกอานันท์ เสาธง ทุ่งสิงห์โต หนองคู สะพานพุฒ สะพานจันทร์ ห้วยโป่ง เขาทับควาย หลุมข้าว บขส.โคกสำโรง วังกะทุ่ม เกาะแก้ว หนองไผ่ หนองข่อย บ้านชอน หนองม่วง หนองเสมา โคกขาม วงษ์สว่าง บ่อทอง ลำพยนต์ น้ำวิ่ง สุขสำราญ เกษตรชัย ตากฟ้า ชุมพล เขาขาด ชอนเดื่อ

สถานที่จอด : ลพบุรีจอด บขส. (รถจอดช่อง 8)

                    โคกสำโรงจอดร้านศรีรักษาสังฆภัณฑ์

                     หนองม่วงจอดข้างการไฟฟ้า

                     ตากฟ้าจอดร้านกาแฟตรงข้ามโรงพยาบาล

                     ตาคลีจอด บขส.

ติดต่อสอบถาม : ลพบุรี 061-4751274

                        โคกสำโรง 092-8299813

                         หนองม่วง 061-4751275

                         ตากฟ้า 061-4751276

                         ตาคลี 061-4751277

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการมาก ผู้ที่ขึ้นกลางทางจึงต้องโทรเบอร์ท่าที่อยู่ใกล้เคียงเช่น อยู่บ้านชอนจะลงลพบุรีให้โทรเบอร์ท่าหนองม่วง แต่ถ้าจะไปตาคลีให้โทรเบอร์ท่าโคกสำโรง มิฉะนั้นอาจไม่มีที่นั่งหรือไม่ได้รับความสะดวก


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 5.00-19.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

08/12/2018

11:03 22/03/2023 19,805