สระบุรี-ปราจีนบุรี (บ.102 พัฒนา จก.)

สระบุรี-ปราจีนบุรี สาย102


รายละเอียด


เส้นทางผ่าน : โลตัส กรมสี่ หนองยาว บ้านจาน ห้วยทราย หินกอง อยู่สบาย ไทยงาม หนองสมัคร ป้ายเขต หนองตาบุญ รพ.วิหารแดง โคกกระต่าย ร.ร.ประเทียบ สี่แยกวิหารแดง แยกคลองไทร เกาะเซิงหวาย บ้านพริก วัดโพธิ์แก้ว ร.ร.มาลาสวรรค์ บ้านนา ร.ร.น.พ.ก. วังไทร บ้านพร้าว แยกหนองรี วังต้น หนองเตย แยก จปร. การอาชีพ แยกช้าง ศาลากลาง บขส.นครนายก รพ.นครนายก แยกวัดอุดม ห้วยโรง ท่าแดง ปากพลี หนองเข้ หนองชะอม หนองเต่า แยกนเรศวร เนินดินแดง ถนนต่ำ หน้าค่าย เข้าเมือง บขส.ใหม่

เวลาเดินรถ : 5.00-18.00 น.

ติดต่อสอบถาม : 089-2441775,089-2370862


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

28/04/2019

19:03 26/03/2023 26,712