หมอชิต – แม่กลอง

หมอชิต – แม่กลอง


รายละเอียด

ขนส่งสายเหนือ ชานชาลา ที่ 6 โต๊ะที่ 101 (หมอชิต) แม่กลอง (จอดคิวเจ้ต้อย)

เที่ยวแรกจาก หมอชิต – แม่กลอง เที่ยวสุดท้าย หมอชิต – แม่กลอง

เวลา 05.30 น. เวลา 20.00 น.

เที่ยวแรกแม่กลอง – หมอชิต เที่ยวสุดท้าย แม่กลอง – หมอชิต

เวลา 05.30 น. เวลา 19.00 น.

โทร. 099-590-5004 , 081-712-7693.


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

04/07/2017

17:06 13/06/2024 3,652