หมอชิต2 - ปากเกร็ด

หมอชิต2 - ปากเกร็ด สายต.10


รายละเอียด

เที่ยวไป:

เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ (หมอชิด 2) ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 แยกซ้ายไปตามถนนกำแพงเพชร 1 แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน แยกซ้ายไปตาม ถนนวิภาวดีรังสิต แยกซ้ายไปตามถนนแจ้งวัฒนะ จนสุดเส้นทางที่ท่าน้ำปากเกร็ด

เที่ยวกลับ:

เริ่มต้นจากท่าน้ำปากเกร็ด ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ (หมอชิด 2)


ช่วงเวลาเดินรถ: 06:00 - 22:00


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

04/07/2017

18:03 26/03/2023 19,221