บุรีรัมย์ - ตาพระยา (บริษัท เฉลิมเกียรติสวัสดิ์ จำกัด)

บุรีรัมย์ - ตาพระยา สาย510


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : บขส.บุรีรัมย์-กระสัง-บ้านบัว-สวายสอ-สะแกโพรง-หนองสองห้อง-กระเดื่อง-โคกสูง-ระนามพลวง-หนองยายพิมพ์-ถนนหัก-เข้า บขส.นางรอง-โคกตะแบก-แยกตะโก-ดอนไม้ไฟ-ตาเป๊ก-บัวตะเคียน-ยายคำ-หนองหิน-สุขสำราญ-ยายแย้ม-หัวทำนบ-หนองยาง-ละหานทราย-โคกไม้แดง-โคกใหม่-หนองกราด-หนองกก-ส้มป่อย-โนนดินแดง-ป่าไม้สหกรณ์-หนองบอน-คลองโป่ง-คลองหิน-ลำนางรอง-ด่านหนองเสม็ด-บ้านใหม่ไทยถาวร-หนองติม-ตะโก-โคกเพร็ก-มะกอก-ตาพระยา

เวลาเดินรถ

บุรีรัมย์ : 12.40 , 15.30 , 17.00 น.

ตาพระยา : 6.00 , 7.00 , 8.30 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-9844333 , 089-9844333


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

04/07/2017

19:07 25/07/2024 6,111