นครศรีธรรมราช - หาดใหญ่ (บริษัท นครสงขลาขนส่ง จำกัด)

นครศรีธรรมราช - หาดใหญ่ สาย477


รายละเอียด

เส้นทาง บขส.หัวอิฐ-ศาลากลาง-หอนาฬิกา-พระธาตุ-ประตูชัย-รพ.มหาราช-หัวถนน-ชะเมา-สระใคร-หนองหม้อ-การะเกด-บ่อล้อ-หัวไทร-แยกรับแพรก-แยกพะโคะ-สทิงพระ-ม่วงงาม-สิงหนคร-เกาะยอ-ห้าแยกน้ำกระจาย-น้ำน้อย-บขส.หาดใหญ่ (บริการรับ-ส่งใน มอ.)

เวลาเดินรถ

นครศรีธรรมราช : 4.00-11.30 น.

หาดใหญ่-สงขลา : 11.30-17.00 น.

รถใช้เวลาวิ่ง 3 ชั่วโมงจุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

04/07/2017

21:06 22/06/2024 19,070