นครศรีธรรมราช - สงขลา (บริษัท นครสงขลาขนส่ง จำกัด)

นครศรีธรรมราช - สงขลา สาย477


รายละเอียด

เส้นทาง บขส.หัวอิฐ-ศาลากลาง-พระธาตุ-หอนาฬิกา-ประตูชัย-รพ.มหาราช-หัวถนน-ชะเมา-สระใคร-หนองหม้อ-การะเกด-บ่อล้อ-หัวไทร-แยกรับแพรก-แยกพะโคะ-สทิงพระ-ม่วงงาม-สิงหนคร-เกาะยอ-ห้าแยกน้ำกระจาย-บขส.สงขลา


หาดใหญ่-สงขลา : 11.30-17.00 น.


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

04/07/2017

09:12 07/12/2022 23,143