ขอนแก่น-ภูเขียว (บ.ภูเขียวขนส่ง จก.)

ขอนแก่น-ภูเขียว สาย218


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : 

ขอนแก่น (จอดเซ็นทรัล)-บ้านทุ่ม-บ้านฝาง-ดอนโมง-หนองเรือ-หนองแก-ชุมแพ-หนองสองห้อง-ภูดิน-บขส.ภูเขียว

เวลาเดินรถ จากขอนแก่นเริ่ม 6.30 น. จากภูเขียวเริ่ม 5.30 น. เที่ยวสุดท้ายจากขอนแก่น 20.00 น.

รถออกทุก 30 นาที

ค่าโดยสาร

ขอนแก่น-ชุมแพ 87 บาท

ขอนแก่น-ภูเขียว 95 บาท

* ซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถ *

ติดต่อสอบถาม : 089-7117788,082-3165333,095-4422891,085-4665588,081-7498855 (ไม่รับจองตั๋ว)


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

20/04/2018

15:07 22/07/2024 39,842