ขอนแก่น - เมืองเลย (บ.ขอนแก่น-เมืองเลย จก.)

ขอนแก่น - เมืองเลย สาย217


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน :  ขอนแก่น (บขส.เก่า อาคาร 3)-บ้านทุ่ม-บ้านฝาง-ดอนโมง-หนองเรือ-จระเข้-ชุมแพ-โนนหัน-หนองเขียด-ผานกเค้า-ตาดข่า-หนองหิน-วังสะพุง-บขส.เลย


ติดต่อสอบถาม : 089-7090135
จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

22/03/2023

10:09 24/09/2023 50,493