ขอนแก่น - อุดรธานี (บริษัท เพชรทวีแอร์ จำกัด)

ขอนแก่น - อุดรธานี สาย226


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : 

ท่ารถตู้ปรับอากาศขอนแก่น-เซ็นทรัลขอนแก่น-สำราญ-แยกน้ำพอง-เขาสวนกวาง-โนนสะอาด-แยกกุมภวาปี-พันดอน-บขส.เก่า

เวลาเดินรถ : 6.00-20.00 น. (รถออกทุก 20 นาที)

ค่าโดยสารเต็มสาย 84 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่

ขอนแก่น : 083-1295222

อุดรธานี : 083-1295111


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

02:03 25/03/2023 13,340