ขอนแก่น - อุดรธานี (บริษัท เพชรทวี แอร์ จำกัด)

ขอนแก่น - อุดรธานี สาย226


รายละเอียด

เส้นทางให้บริการ : ขอนแก่น หนองคาย กาฬสินธุ์  บ้านผือ น้ำโสม บ้านไผ่ บรบือ สารคาม ร้อยเอ็ด

ติดต่อสอบถาม : 081-9543818 , 083-1295111จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

30/03/2023

20:07 25/07/2024 18,346