ร้อยเอ็ด-ดอนตาล (บริษัท ร้อยเอ็ด-เสลภูมิขนส่ง จำกัด)

ร้อยเอ็ด-ดอนตาล สาย269


รายละเอียด


เส้นทางผ่าน : บขส.ร้อยเอ็ด-สามแยกโพธิ์ชัย-นิคม-ธวัชบุรี-อุ่มเม้า-บ้านบ่อ-ดู่กลาง-หวายน้อย-หวายหลึม-ท่าสะแบง-ท่าไคร้-เสลภูมิ-นิคมเสลภูมิ-นาเมือง-หนองหงษ์หนองงู-นาแซง-หนองหลวง-บ้านงิ้ว-หนองขี้ม้า-โคกสมบูรณ์-โนนชัยศรี-โนนเพชร-หนองนกเป็ด-บขส.โพนทอง-แหลมพยอม-กุดก่วง-วังยาว-วังใหญ่-คำโพนสูง-โคกนาคำ-หนองพอก-กุดขุ่น-เหล่าขุมมัน-ท่าสะอาด-ผาน้ำทิพย์-โคกกลาง-ป่าชาด-ห้องแซง-ห้องคลอง-ร่องคำ-โคกวิไล-บ้านหวาย-เลิงเก่า-ใหม่-รพ.เลิงนกทา-ท่ารถเลิงนกทา-คึมชาด-ศรีสมพร-ตาดบก-ภูกระแต-คำไฮ-หนองเลิงคำ-โนนสวาท-นาป่ง-ป่าไร่-นามน-หนองเม็ก-ภูล้อม-บ้านบาก-นายาง-นาม่วง-โพนสว่าง-สี่แยกดอนตาล (ใกล้ตลาดสด)

เวลาเดินรถ : 5.00-16.00 น. (รถออกทุกชั่วโมง)

รถเต็มออกก่อน

ใช้เวลาเดินทางจากร้อยเอ็ด-ดอนตาล 3.20 ชม.

ค่าโดยสารเต็มสาย 160 บาท

ติดต่อสอบถาม : 080-0131689,089-7094741,089-4974520,098-6256913


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

20/04/2018

19:07 25/07/2024 28,784