สุวรรณภูมิ - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

สุวรรณภูมิ - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต สาย559


รายละเอียด

เที่ยวไป:

เริ่มต้นจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต รพ.เอกปทุม รพ.ปทุมเวช ถนนรังสิต-องครักษ์ ม.อีสเทรินเอเซีย ถนนวงแหวนรอบนอก(ตะวันออก) ถนนมอร์เตอร์เวย์(กรุงเทพ-ชลบุรี) สุดเส้นทางที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ รพ.เอกปทุม

เที่ยวกลับ:

เริ่มต้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนมอร์เตอร์เวย์(กรุงเทพ-ชลบุรี) ถนนวงแหวนรอบนอก(ตะวันออก)ไปตามเส้นทางเดิมสุดเส้นทางที่ ฟิวเจอร์พารณครังสิต


ช่วงเวลาเดินรถ: 05:00 - 22:00


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

20:06 22/06/2024 32,703