นครปฐม - ม.ศิลปากร (วินบิ๊กซี)

นครปฐม - ม.ศิลปากร สาย997


รายละเอียด

ตารางเวลาเดินรถวิน บิ๊กซี-ม.ศิลปากร นครปฐม

ฝั่งนครปฐม

เที่ยวแรก เวลา 5:30 น.

เที่ยวที่สอง เวลา 6:00 น.

เที่ยวที่สาม เวลา 6:30 น.

เที่ยวที่สี่ เวลา 7:00 น.

หลังจากนั้นออกทุกๆ 30 นาที

หมายเหตุ

  กรณีรถเต็มก่อน จะออกก่อนเวลา ทำให้เวลาอาจจะคลาดเคลื่อน เพื่อความมั่นใจในการเดินทาง ท่านผู้โดยสารสามารถโทรสอบถามได้ที่

Tel : 062-875-6755

ฝั่งสายใต้ปิ่นเกล้า

เที่ยวแรกออก เวลา 6:30 น.

เที่ยวที่สองออก เวลา 7:00 น.

เที่ยวที่สามออก เวลา 7:30 น.

เที่ยวที่สี่ออก เวลา 8:00 น.

เที่ยวที่ห้าออก เวลา 8:30 น.

หลังจากนั้นออกทุกๆ 20 นาที

หมายเหตุ...กรณีรถเต็มก่อน จะออกก่อนเวลา ทำให้เวลาอาจจะคลาดเคลื่อน เพื่อความมั่นใจ ในการเดินทาง ท่านผู้โดยสารสามารถโทรสอบถามได้ที่

Tel : 062-875-6758

Tel : 062-875-6756


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

16:07 22/07/2024 26,780