กรุงเทพฯ-อุทัยธานี (บ.ชฎาอุทัยธานีทัวร์ จก.)

กรุงเทพฯ-อุทัยธานี สาย10-903


รายละเอียด

รถตู้สาย 10-903 กรุงเทพฯ-อุทัยธานี

ติดต่อสอบถาม 086-5048665

ค่าโดยสารไปอุทัยธานี 150 บาท

โต๊ะขายตั๋วที่ 30 ชานชาลาที่ 3


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

11/07/2020

22:07 21/07/2024 4,100