กรุงเทพฯ-ชัยนาท-วัดสิงห์ (วินศิษย์หลวงปู่ศุข)

กรุงเทพฯ-ชัยนาท-วัดสิงห์ สาย19


รายละเอียด

รถตู้สาย 19 กรุงเทพฯ-ชัยนาท-วัดสิงห์ (วินศิษย์หลวงปู่ศุข)

ผ่านสรรพยา ห้วยกรด

เวลาเดินรถ 5.00-20.00 น.

ติดต่อสอบถาม 084-3115535,087-1223770

ค่าโดยสารไปวัดสิงห์ 140 บาท

โต๊ะขายตั๋วที่ 109 โซนรถตู้จัดระเบียบ


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

15:07 22/07/2024 87,903