กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี (โชคล้ำเลิศ)

กรุงเทพฯ - อ่างทอง - สุพรรณบุรี สาย951


รายละเอียด

- รถตู้สาย 951 กรุงเทพฯ-อ่างทอง-สุพรรณบุรี (บ.โชคล้ำเลิศทรานสปอร์ต จก.)

ผ่าน บ่อโพง หัวหาด บางปะหัน ปัทมโรจน์ บขส.อ่างทอง วัดม่วง วิเศษชัยชาญ อบทม ม่วงพันธ์ ท่าชุมนุม ลาดตาล โพธิ์พระยา ศูนย์ราชการ บขส.สุพรรณ

รถเที่ยวสุดท้ายทั้งสองฝั่ง 19.00 น. รถออกทุก 30 นาที

ติดต่อสอบถาม 

หมอชิต 096-8959023 

วิเศษ 089-0821082 

สุพรรณ 087-7601167

ค่าโดยสารไปสุพรรณบุรี 120 บาท

โต๊ะขายตั๋วที่ 44 ชานชาลาที่ 3


จุดจอดรถ
หมอชิต 2

086-7772757

ช่องจอด 85,86,87

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

22/07/2022

22:07 21/07/2024 79,073