กรุงเทพฯ-อ่างทอง (บ.โชคล้ำเลิศทรานสปอร์ต จก.)

กรุงเทพฯ-อ่างทอง สาย902


รายละเอียด

- รถตู้สาย 902 กรุงเทพฯ-อ่างทอง (บ.โชคล้ำเลิศทรานสปอร์ต จก.)

ผ่าน บ่อโพง หัวหาด บางปะหัน ปัทมโรจน์

ค่าโดยสารไปอ่างทอง 100 บาท

โต๊ะขายตั๋วที่ 43 ชานชาลาที่ 3


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

01:03 25/03/2023 2,903