กรุงเทพฯ-อ่างทอง (วิน KFC)

กรุงเทพฯ-อ่างทอง สาย902


รายละเอียด

รถตู้สาย 902 กรุงเทพฯ-อ่างทอง (วิน KFC)

ผ่าน บ่อโพง หัวหาด บางปะหัน ปัทมโรจน์

เวลาเดินรถ

กรุงเทพฯ : 5.00-20.00 น.

อ่างทอง : 4.30-19.30 น.

ติดต่อสอบถาม 082-7204955

ค่าโดยสารไปอ่างทอง 100 บาท

โต๊ะขายตั๋วที่ 18 โซนรถตู้จัดระเบียบ


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

08:07 21/07/2024 3,547