กรุงเทพฯ-ท่าเรือ (วิน Noo...Z)

กรุงเทพฯ-ท่าเรือ สาย902


รายละเอียด

- รถตู้สาย 902 กรุงเทพฯ-ท่าเรือ (วิน Noo...Z)

ผ่าน บ่อโพง วัดเสด็จ วัดละมุด โคกมะลิ นครหลวง นิคมสหรัตนนคร ท่าเรือ ท่าลาน บ้านหมอ บริการส่งวัดบึงลัฏฐิวัน

เวลาเดินรถ

กรุงเทพฯ : 7.00-20.00 น.

ท่าลาน : 5.00-18.00 น.

รถออกทุกชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม 081-9949916,086-1367178-9

โต๊ะขายตั๋วที่ 22 โซนรถตู้จัดระเบียบ


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

20:07 25/07/2024 16,905