กรุงเทพฯ-บางปะหัน

กรุงเทพฯ-บางปะหัน สาย905


รายละเอียด

รถตู้สาย 905 กรุงเทพฯ-บางปะหัน

ผ่าน นวนคร พระอินทร์ ไฮเทค อินโด โลตัสอยุธยา ราชมงคลหันตรา บ่อโพง หัวหาด ตลาดบางปะหัน บริการส่ง วัดนาค เสาธง วัดตาลเอน

ติดต่อสอบถาม

กรุงเทพฯ 081-7043484

บางปะหัน 081-6238331

ค่าโดยสารไปบางปะหัน 80 บาท

โต๊ะขายตั๋วที่ 52 โซนรถตู้จัดระเบียบ


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

08:07 21/07/2024 12,043