กรุงเทพฯ-โรจนะ (วิน NEW โรจนะ)

กรุงเทพฯ-โรจนะ สาย901


รายละเอียด

รถตู้สาย 901 กรุงเทพฯ-โรจนะ (วิน NEW โรจนะ)

ผ่าน ม.ธรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ นวนคร วไลย พระอินทร์ ไฮเทค บ้านสร้าง โรจนะประตู A

เวลาเดินรถ

กรุงเทพฯ : 6.30-20.00 น.

โรจนะ : 5.00-18.00 น.

รถออกทุก 30 นาที

ติดต่อสอบถาม

กรุงเทพฯ 090-7615473,082-9902477

โรจนะ 090-7615471,082-9902454

ค่าโดยสารไปโรจนะ 60 บาท

โต๊ะขายตั๋วที่ 43 โซนรถตู้จัดระเบียบ


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

31/10/2017

09:04 16/04/2024 41,530