กรุงเทพฯ - อยุธยา (วินป้อมเพชรกรุ๊ป)

กรุงเทพฯ - อยุธยา สาย901


รายละเอียด

รถตู้ วินป้อมเพชรกรุ๊ป

ผ่าน ม.ธรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ นวนคร วไลย พระอินทร์ ไฮเทค อินโด โลตัสอยุธยา พระญาติ เจดีย์

ติดต่อสอบถาม 085-5503214

ค่าโดยสาร

ไปรังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ 30 บาท

ไปนวนคร-พระอินทร์ 40 บาท

ไปไฮเทค-อินโด 50 บาท

ไปอยุธยา 60 บาท

โต๊ะขายตั๋วที่ 68 ชานชาลาที่ 3


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

29/10/2017

08:09 27/09/2022 15,340