กรุงเทพฯ-อยุธยา (วิน 91)

กรุงเทพฯ-อยุธยา สาย901


รายละเอียด

ผ่าน ม.ธรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ นวนคร วไลย พระอินทร์ ไฮเทค อินโด โลตัสอยุธยา พระญาติ เจดีย์

เวลาเดินรถ : 4.00-18.00 น.

ติดต่อสอบถาม 080-1090750,085-5505900

ค่าโดยสารไปอยุธยา 60 บาท

โต๊ะขายตั๋วที่ 72 โซนรถตู้จัดระเบียบ


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

05:06 06/06/2023 5,619