กรุงเทพฯ-อยุธยา (ST)

กรุงเทพฯ-อยุธยา สาย901


รายละเอียด

ผ่าน ม.ธรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ นวนคร วไลย พระอินทร์ ไฮเทค อินโด โลตัสอยุธยา พระญาติ เจดีย์

เวลาเดินรถ : 5.00-19.00 น.

ติดต่อสอบถาม

กรุงเทพฯ 089-4895626

อยุธยา 085-9949251,081-7741530

ค่าโดยสารไปอยุธยา 60 บาท

โต๊ะขายตั๋วที่ 21 โซนรถตู้จัดระเบียบ


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

09:06 02/06/2023 4,845