กรุงเทพฯ-อยุธยา (วิน บ.)

กรุงเทพฯ-อยุธยา สาย901


รายละเอียด

ผ่าน ม.ธรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ นวนคร วไลย พระอินทร์ ไฮเทค อินโด โลตัสอยุธยา พระญาติ เจดีย์

เวลาเดินรถ : 5.00-19.00 น.

ค่าโดยสารไปอยุธยา 60 บาท

โต๊ะขายตั๋วที่ 39 โซนรถตู้จัดระเบียบ


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

14:07 22/07/2024 4,544