นครปฐม-หัวหิน-ปราณบุรี (บ.เจ.เค.พี.ทรานสปอร์ต จก.)

นครปฐม-หัวหิน-ปราณบุรี สาย409


รายละเอียด

สาย 409 นครปฐม-หัวหิน-ปราณบุรี

เส้นทางเดินรถ : หนองดินแดง หนองโพ แยกบางแพ บ้านสิงห์ ดอนทราย ค่ายลูกเสือ บิ๊กซีราชบุรี สะพานดำ เขาวัง แยกห้วยชินสีห์ ป่าไก่ กระต่ายทอง แยกปากท่อ แยกวังมะนาว บางเค็ม หนองส้ม เขาย้อย หนองปรง บิ๊กซีเพชรบุรี ท่ายาง นายาง ชะอำ บ่อแขม บางควาย ห้วยทรายเหนือ-ใต้ ค่ายพระราม 6 ค่ายนเรศวร บ่อฝ้าย สวนสน เขาเต่า ค่ายธนะรัชต์

สถานที่จอด : นครปฐมจอด ม.ศิลปากร (หน้าเกษตรจังหวัด) หัวหินจอดท่ารถตู้ ซ.51 (ตลาด อตก.)

นครปฐม-ชะอำ 130 บาท

นครปฐม-หัวหิน 140 บาท

นครปฐม-ปราณบุรี 160 บาท

ชะอำ-หนองโพ/บางแพ 130 บาท

ชะอำ-ราชบุรี/ปากท่อ 120 บาท

ชะอำ-วังมะนาว/เขาย้อย/บางเค็ม 100 บาท

เบอร์​โทร​ 087-6671204

                095-3723581


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

06/06/2020

02:03 25/03/2023 60,859