เซ็นทรัลปิ่นเกล้า - นครปฐม (ม.ศิลปากรทับแก้ว)

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า - นครปฐม (ม.ศิลปากรทับแก้ว)


รายละเอียด

จุดขึ้นรถ : หน้า มศก. พระราชวังสนามจันทร์ (ทับแก้ว) นครปฐม  ออกมาหน้า มศก. เลี้ยวซ้าย แล้วจะเจอท่ารถ

จุดขึ้นรถ : จุดขึ้นรถจากเซนเทรัลปิ่นเกล้า ท่ารถตู้อยู่ตรงปั้ม Petronas ระหว่างโลตัสเซนปิ่นกับเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เวลารถ : เที่ยวแรก(ออกจาก กทม.) 06.00 น. ไม่เกิน 06.30 น. 
เที่ยวแรก (ออกจาก ม.ศิลปากร นครปฐม ) 05.00 น. ไม่เกิน 05.30 น. 


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

14/11/2016

00:07 22/07/2024 26,910