อนุสาวรีย์ - พัทยา -หาดจอมเทียน (KK Group van express)

อนุสาวรีย์ - พัทยา -หาดจอมเทียน สาย9905


รายละเอียด

รถตู้สาย 9905 กรุงเทพฯ-พัทยา-หาดจอมเทียน (KK)

ผ่าน พัทยาเหนือ-กลาง-ใต้ หาดจอมเทียน

หมอชิตใหม่ 086-3442036,085-1652249

พัทยา ห้างท็อปพัทยากลาง 086-3991113

หาดจอมเทียน 086-3446637

ค่าโดยสาร

ไปพัทยา 120 บาท

ไปหาดจอมเทียน 150 บาท

โต๊ะขายตั๋วที่ 7,42 โซนรถตู้จัดระเบียบ


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

24/07/2018

07:07 21/07/2024 10,451