อนุสาวรีย์ชัย-ม.มหิดลศาลายา

อนุสาวรีย์ชัย-ม.มหิดลศาลายา สายต.515


รายละเอียด

รถตู้อนุสาวรีย์ชัยที่ออกจากเกาะราชวิถี

ผ่าน รพ.ธนบุรี 2 เซฟอี พระปิ่น 2 สาย 2-3 อมรชัย 3 บุญถาวร ตลาดพุฒ เอื้ออาทร 1 ศาลายา ม.มหิดล
จ่ายค่าโดยสารก่อนขึ้นรถ
ค่าโดยสาร 35 บาทตลอดสาย


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

08/05/2016

21:06 22/06/2024 10,646