อนุสาวรีย์ชัย-สุวรรณภูมิ

อนุสาวรีย์ชัย-สุวรรณภูมิ สายต.551


รายละเอียด

รถตู้อนุสาวรีย์ชัยที่ออกจากเกาะดินแดง

โทร. 089-4099402
ค่าโดยสาร 40 บาทตลอดสาย


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

08/05/2016

09:03 22/03/2023 2,560