อนุสาวรีย์ชัย-สุวรรณภูมิ

อนุสาวรีย์ชัย-สุวรรณภูมิ สายต.551


รายละเอียด

รถตู้อนุสาวรีย์ชัยที่ออกจากเกาะดินแดง

โทร. 089-4099402
ค่าโดยสาร 40 บาทตลอดสาย


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

08/05/2016

20:09 28/09/2023 3,084