อนุสาวรีย์ชัย-มีนบุรี

อนุสาวรีย์ชัย-มีนบุรี สายต.91-92


รายละเอียด

ผ่าน กม.5-6-7-8 รพ.สินแพทย์ แฟชั่น รพ.นพรัตนราชธานี บางชัน ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ตลาดมีนบุรี
จ่ายค่าโดยสารบนรถ (ตะกร้า)
ค่าโดยสาร 30 บาทตลอดสาย


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

13/11/2016

20:06 22/06/2024 7,418