อนุสาวรีย์ชัย-ราชมงคล ธัญบุรี (โทลล์เวย์)

อนุสาวรีย์ชัย-ราชมงคล ธัญบุรี (โทลล์เวย์) สายต.153


รายละเอียด

ผ่าน สะพานฟ้า สะพานแดง ตลาดน้ำรังสิต ม.นอร์ท วัดเขียนเขต ดรีมเวิลด์ บางกอกกล๊าส สวนทวดจีบ กรุงกวี วัดมูลจินดาราม ม.อีสเทิร์น รพ.ธัญบุรี ศาลธัญบุรี ราชมงคล

ค่าโดยสาร 50 บาทตลอดสาย


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

13/11/2016

23:07 21/07/2024 4,443