อนุสาวรีย์ชัยฯ-อยุธยา

อนุสาวรีย์ชัยฯ-อยุธยา สายม.2(จ)/901


รายละเอียด

อนุสาวรีย์-นวนคร-พระอินทร์-ตลาดน้ำอโยธยา-ตลาดเจ้าพรหม


อนุสาวรีย์
จอดฝั่งเกาะดินแดง หรือหน้าห้างแฟชั่นมอลล์
เบอร์โทร o92-693 4652


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

08/05/2016

20:06 22/06/2024 20,754