อนุสาวรีย์ฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางด่วน)

อนุสาวรีย์ฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางด่วน)


รายละเอียด

ขาไปจากอนุสาวรีย์รถจะเข้าไปส่งผู้โดยสารตามจุดต่างๆในตัวสนามบินด้วย
ิเช่น อาคารผู้โดยสาร, สำนักงานAOT, เขตปลอดอากร(Free Zone), ครัวการบินไทย, Bus Terminal

อนุสาวรีย์
จอดหน้าห้างแฟชั่นมอลล์

สนามบินสุวรรณภูมิ
จอดที่บัสเทอร์มินอล (Bus Terminal)

ค่ารถ 40 บาท


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

28/11/2014

19:06 22/06/2024 4,712