กรุงเทพ-เพชรบุรี

กรุงเทพ-เพชรบุรี


รายละเอียด

ท่ากรุงเทพฯ (อนุสาวรีย์ชัยฯ,สายใต้ใหม่) 085-8790882
ท่านครปฐม(หน้า ม.ศิลปากรทับแก้ว) 084-1477506
ท่าราชบุรี(สะพานลอย ตรงข้าม ร.ร.สุริยวงศ์) 083-8489270
ท่าเพชรบุรี(สะพานดำ หลังจวนผู้ว่าฯ)084-1477683
หรือโทร 02-8878784,089-2217700


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

17/11/2014

08:07 21/07/2024 6,432