กรุงเทพ-ลพบุรี-รังสิต-หมอชิต2-หอวัง (วัชรินทร์ทัวร์)

กรุงเทพ-ลพบุรี-รังสิต-หมอชิต2-หอวัง สายม2จ


รายละเอียด

รถตู้ลพบุรี บริษัท วัชรินทร์ทัวร์ จำกัด รถตู้ลพบุรี กรุงเทพฯ

พระลาน พระบาท ลพบุรี

กรุงเทพ
โทร 089-8000712
เริ่ม 05.00-20.00

ลพบุรี
โทร : 036-413473 และ 089-8010644 

เริ่ม : 03.30-20.00น.


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 05.00-20.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

21/01/2020

07:07 21/07/2024 45,374