กรุงเทพฯ-มวกเหล็ก (วินช้าง)

กรุงเทพฯ-มวกเหล็ก สาย21


รายละเอียด

กรุงเทพฯ – มวกเหล็ก

จุดจอด : สถานีขนส่งผู้โดยสารคิวรถตู้หมอชิตอาคาร B ช่องที่ B4

โทร : 081-7802713, 065-0525333


มวกเหล็ก – กรุงเทพฯ

จุดจอด : ท่ารถตู้ตรงข้ามหอนาฬิกามวกเหล็ก

โทร :  065-0525333 ,081-7802712


ราคาค่าโดยสาร 170 บาท


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 08.10 - 18.10 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

16/02/2023

09:07 21/07/2024 38,881