กรุงเทพฯ - ปราณบุรี (JKP+หัวม้า)

กรุงเทพฯ - ปราณบุรี สาย985


รายละเอียด

หมอชิต 2 : ขายตั๋ว อาคาร D ช่องขายตั๋ว D2 ป้ายเทา ช่องจอด 46,47,48


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 05.00-19.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/08/2018

00:07 22/07/2024 3,306