กาญจนบุรี-หัวหิน (JKP Transport )

กาญจนบุรี-หัวหิน


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : กาญจนบุรี-ท่าม่วง-ท่าเรือ-ท่ามะกา-ลูกแก-บ้านโป่ง เข้า แยกกระจับ – หนองโพ-บางแพ-บ้านสิงห์- เจ็ดเสมียน-ราชบุรี -ห้วยชินสีห์-ป่าไก่-ปากท่อ-วังมะนาว บางเค็ม-เขาย้อย-หนองหญ้าปล้อง-เพชรบุรี-บ้านลาด – ท่ายาง- หนองเผ่าถ่าน ชะอำ- หัวหิน และ ม.ศิลปากรเพชรบุรี


เบอร์โทรติดต่อ : กาญจนบุรี  083-4852530

                                          081-0105590

                         หัวหิน        085-8226063

                                          061-6676244

เวลาเดินรถ : 06.00-18.00 น. (กรุณาโทรสอบตรวจรอบการเดินรถกับวินตามเบอร์ที่แนบไว้)


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 06.00-18.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

13/07/2023

21:09 28/09/2023 12,163