สายใต้ใหม่ - เพชรบุรี (บริษัทขนส่งจำกัด)

สายใต้ใหม่ - เพชรบุรี สายต.73


รายละเอียด

เส้นทาง
สายใต้ใหม่ - นครปฐม - ม.ศิลปากร - มาลัยแมน - แยกห้วย - ปากท่อ - วังมะนาว - บางเค็ม - เพชรบุรี

เริ่มให้บริการ 05.00 - 18.30น.

บขส.ขนส่งสายใต้ใหม่ ตลิ่งชัน
เบอร์โทร o86-367 9506

นครปฐม
086-314 0495

เพชรบุรี
086-367 9507


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 05.00-18.30น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

03/07/2017

21:09 28/09/2023 18,915