ขอนแก่น-ชุมแพ-ภูเขียว

ขอนแก่น-ชุมแพ-ภูเขียว สายต.218


รายละเอียด

ออกทุกๆ 30นาที ราคา 70-85 บาท

ขอนแก่น
จอดเซ็นทรัล/ขอนแก่น
เริ่ม 06.30

ภูเขียว
จอด บ.ข.ส.ภูเขียว
เริ่ม 05.30

โทร 089-711 7788, o82-316 5333


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 06.30

ข้อมูลเพิ่มเติม

20/04/2018

08:04 16/04/2024 51,285