กรุงเทพ - ปากช่อง (เท-วา-ดา)

กรุงเทพ - ปากช่อง


รายละเอียด

เส้นทาง : ปากช่อง-กรุงเทพมหานคร

จุดจอดรถปากช่อง : ตลาด เท-วา-ดา

เวลาออกเที่ยวแรก | 4.00 น. เวลาออกเที่ยวสุดท้าย | 19.00 น.

จุดจอดรถกรุงเทพ : บ.ข.ส. (จตุจักร)

เวลาออกเที่ยวแรก | 5.00 น. เวลาออกเที่ยวสุดท้าย | 20.00 น.

รถออกทุก 30 นาที ทุกวัน

ค่าโดยสาร : 160 บาท


โทร : 081-999-3707


จุดจอดรถ
หมอชิต2

081-999-3707

บ.ข.ส. (จตุจักร)
ปากช่อง

081-999-3606

ดลาดเท-วา-ดา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

31/07/2018

07:07 21/07/2024 3,849