หาดใหญ่ - ภูเก็ต (บ.เที่ยงธรรมทัวร์ จก.)

หาดใหญ่ - ภูเก็ต สาย443


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : สะปำ เกาะแก้ว ท่าเรือ บ้านพอน ถลาง เมืองใหม่ โคกกลอย กะไหล กระโสม พังงา ทับปุด นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่ เหนือคลอง บางผึ้ง คลองท่อม ห้วยน้ำขาว คลองพน ทรายขาว ควนกุน วังวิเศษ คลองชี นาวง แยกอันดามัน ห้วยยอด ลำภูรา คลองเต็ง ตรัง นาโยง คลองหมวย ศรีนครินทร์ ลำกะ นาท่อม ท่ามิหรำ แม่ขรี ป่าบอน คูหา

ติดต่อสอบถาม : 080-0908457

                         080-5499697

จองตั๋ว : 080-0908457

             061-2499042


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

16/05/2023

20:06 22/06/2024 14,233