สุราษฏร์ธานี-กระบี่ (บ.พันทิพย์ (1970) จก.)

สุราษฏร์ธานี-กระบี่ สาย482


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ :  ราชภัฏ เซาเทิร์น ปลายหริก บางใหญ่ ไร่ยาว ราษฎร์พัฒนา บางเตา บางสวรรค์ หาดถั่ว บางเหลียว น้ำจาน เขางาม บ้านกลาง หนองหลุมพอ คลองหิน บ้านทุ่ง ในช่อง


ติดต่อสอบถาม :

สุราษฎร์ 077-283967

กระบี่ 084-8428861


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 07.30-16.30

ข้อมูลเพิ่มเติม

27/04/2018

00:07 22/07/2024 12,824