สุราษฏร์ธานี-ทุ่งสง (บริษัทพันทิพย์ทราเวล)

สุราษฏร์ธานี-ทุ่งสง สาย488


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : ราชภัฏ แยกปากหมา ขุนทะเล ซอย 10 ทุ่งเตา ควนสุบรรณ แยกบ้านส้อง เขานิพันธ์ วังรี เกาะขวัญ ถ้ำพรรณรา วัดขนาน ราชมงคล หนองดี แก้วแสน นาโพธิ์ บนควน ควนไม้แดง


อัตราค่าโดยสาร : 130 บาทตลอดสาย


ติดต่อสอบถาม

สุราษฎร์ 077-203297

ทุ่งสง 081-6069739,075-420101


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 07.30-17.30

ข้อมูลเพิ่มเติม

15/06/2020

08:03 25/03/2023 31,170