กระบี่ - ภูเก็ต - สุราษฎร์ธานี

กระบี่ - ภูเก็ต - สุราษฎร์ธานี


รายละเอียด

รถตู้ กระบี่-นครศรีฯ-หาดใหญ่-ภูเก็ต-เกาะลันตา-สุราษฎร์ธานี

1. รถตู้กระบี่-นครศรีธรรมราช
จอด
ตรงข้าม ธนาคาร CIMB
ราคา 160.-
เริ่มบริการ 07.30-16.00
เบอร์โทร o75-631847

2. รถตู้กระบี่-สุราษฎร์ธานี
จอด
มหาราชซอย7
ราคา 140.-
เริ่มบริการ 07.30-16.30
เบอร์โทร o75-620442

3. รถตู้กระบี่-หาดใหญ่
จอด
ขนาบน้ำทัวร์
ราคา 230.-
เริ่มบริการ 07.00-11.00
เบอร์โทร o75-612552

4. รถตู้กระบี่-ภูเก็ต
จอด
ขนาบน้ำทัวร์
ราคา 250-300.-
เริ่มบริการ 09.00 11.30 13.30 มี 3 เที่ยว
เบอร์โทร o75-612552

5. รถตู้กระบี่-เกาะลันตา
จอด
ขนาบน้ำทัวร์
ราคา 200.-
เริ่มบริการ 11.00 16.00 มี 2 เที่ยว
เบอร์โทร 075-612552


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 07.30-16.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

13/04/2018

19:06 22/06/2024 16,588