กรุงเทพฯ-ทับคล้อ-พิจิตร (แท็คทีมทัวร์)

กรุงเทพฯ-ทับคล้อ-พิจิตร


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : กรุงเทพฯ ตากฟ้า หนองบัว เขาทราย ทับคล้อ ตะพานหิน พิจิตร ท่าฬอ บางกระทุ่ม


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 07.00-19.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

16/09/2018

02:03 25/03/2023 17,127