เชียงใหม่-อ.พร้าว

เชียงใหม่-อ.พร้าว


รายละเอียด

เชียงใหม่
จอดตลาดวโรรส (ข้างแม่น้ำปิง)
เริ่ม 06.10 - 18.10 น.
เวลารถออก 06.10 07.20 08.30 09.30 10.40 12.00 13.00 14.00 14.50 16.10 17.10 18.10


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 06.10 - 18.10 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

20/11/2014

10:12 07/12/2022 2,974